Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Polacksbacken

Polacksbacken

Nyheterna kan erhållas via RSS till mobil eller dator. Hur det fungerar beskriver IT här.

Intendenturen flaggar på disputationsdagen.

Lokala nyheter


Polacksbacken


Uppsala universitet


 Tipsa Roland Grönroos om din institution har ett nyhetsblad som borde synas på denna sida.