Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken 2010.

Välkommen till Polacksbacken

Polacksbackens campus omfattar Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken 3 km söder om Uppsalas centrum. Här finns 20% av alla anställda, 26% av doktoranderna och 26% av studenterna vid Uppsala Universitet. På Polacksbacken sker forskning i frontlinjen inom fysik, informationsteknologi, kemi, matematik och materialvetenskap. Utbildning av naturvetare och ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö. Lokalytan är ca 75 500 m2 och utgör 20% av Uppsala universitets lokaler.

Informationsteknologiskt centrum (ITC) ligger på det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom algoritmer, programspråk, databasteknik, datoraktitektur, människa-datorinteraktion, reglerteknik, m.m. Centrumbildningar för datoriserad bildanalys, IT-användning i Sverige NITA, programering av flerkärniga datorer UPMARC, högpresterande datorberäkningarUPPMAXfinns också här. På Informationsteknologiskt centrum finns också ett rikt studentliv och större delen av undervisningslokalerna.

Det stora moderna Ångströmlaboratoriet ligger strax söder om det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom fysik, kemi, matematik och teknik, där ett exempel på viktiga forskningsområden är energiforskningen. Ångström har ett av  Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Här finns också Nordens största renrum.

Brochure
Klicka här för engelsk brochyr som beskriver verksamheten på Ångström laboratoriet och Informationsteknologiskt centrum.

Behöver du broschyren i pappersform kan du hämta i receptionen

Intendenturen flaggar på disputationsdagen.

Lokala nyheter


Polacksbacken

Intendenturen Öppethållande

Jul- och Nyårshelgen

2017/2018

Öppethållande Entrédörrar:

Från den 23/12 till den 7/1 är ytterdörrarna låsta och öppnas då med passerkort. Kvällar, nätter och helger krävs dessutom personlig kod.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Från den 23/12 till och med den 2/1 samt den 5/1 är receptionen stängd.

Tillträden, campuskort och nycklar

Från den 21/12  till och med den 8/1 är Tillträden, kort och nycklar stängt.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig som vanligt, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 52 - 01.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

27/12 - 29/12 samt 2/1 -4/1 öppet mellan kl. 10:30-11.30 samt 12.30-14.00. 5/1 öppet mellan kl 10:00-11.30


Uppsala universitet


 Tipsa Roland Grönroos om din institution har ett nyhetsblad som borde synas på denna sida.