Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken 2010.

Välkommen till Polacksbacken

Polacksbackens campus omfattar Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken 3 km söder om Uppsalas centrum. Här finns 20% av alla anställda, 26% av doktoranderna och 26% av studenterna vid Uppsala Universitet. På Polacksbacken sker forskning i frontlinjen inom fysik, informationsteknologi, kemi, matematik och materialvetenskap. Utbildning av naturvetare och ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö. Lokalytan är ca 75 500 m2 och utgör 20% av Uppsala universitets lokaler.

Informationsteknologiskt centrum (ITC) ligger på det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom algoritmer, programspråk, databasteknik, datoraktitektur, människa-datorinteraktion, reglerteknik, m.m. Centrumbildningar för datoriserad bildanalys, IT-användning i Sverige NITA, programering av flerkärniga datorer UPMARC, högpresterande datorberäkningarUPPMAXfinns också här. På Informationsteknologiskt centrum finns också ett rikt studentliv och större delen av undervisningslokalerna.

Det stora moderna Ångströmlaboratoriet ligger strax söder om det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom fysik, kemi, matematik och teknik, där ett exempel på viktiga forskningsområden är energiforskningen. Ångström har ett av  Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Här finns också Nordens största renrum.

Brochure
Klicka här för engelsk brochyr som beskriver verksamheten på Ångström laboratoriet och Informationsteknologiskt centrum.

Behöver du broschyren i pappersform kan du hämta i receptionen

Intendenturen flaggar på disputationsdagen.

Öppethållanden Polacksbacken Sommaren 2017

19 juni tid oklar: Passagesystem ej tillgängliga, passerkort kan ej lämnas ut.
21 juni 9 - 15: Passerkort kan inte lämnas ut.


Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 29 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Stängt vecka 26– 31.

IT-avdelningens reception i hus 3 på ITC området:

Ordinarie öppettider t.o.m. vecka 27, kl.08:00 – 16.30. Därefter flyttar IT-avdelningen till Segerstedhuset.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 29 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 28-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 28- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Studentservice Ångström

Vecka 25 – vecka 27                    mån-fre 10:00 -12:00.

Midsommarafton 23 juni             stängt.

Vecka 28 – vecka 30                    stängt.

Vecka 31 – vecka 33                    mån-fre 10:00-12:00.

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 27-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 25-32. Kaffe kommer att finnas tillgängligt via kortautomat.

Matbutiken:

Stängt vecka 23-34.

Lokala nyheter


Polacksbacken


Uppsala universitet


 Tipsa Roland Grönroos om din institution har ett nyhetsblad som borde synas på denna sida.