Parkeringsinformation Nya Ångström

2018-11-16

Från måndag den 19 november stängs den norra parkeringen vid Ångströmlaboratoriet, samma dag öppnar den nya parkeringen vid Grindstugan/Rosendal med infart från Husargatan.

Se karta över parkeringsplatser på Polacksbacken