Felanmälan

Det är allas ansvar att anmäla de fel vi finner i husen. Det bästa är att skicka felanmälan direkt till den som ansvarar för det som är fel. Om du inte vet vem som är ansvarig kan intendenturen hjälpa till. Institutionerna har ofta egna sidor för felanmälan. Kommunen  ansvarar för vägar och gator.

Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Felanmälan externt

Uppsala kommun

Felanmälan

Byggnader och fasta installationer

Avlopp, El, Fast inredning, Hissar, Kyla, Sandning, Snöröjning, Värme, Ventilation,Vatten, WC, etc.
Felanmäl till Akademiska Hus via webben.

Akuta fel anmäls via telefon 018-68 32 04 till Akademiska Hus.

Registrera dig helst som proffsbokare innan du felanmäler via weben och kryssa i att du godkänner att dina felanmälningar visas för andra användare. Sedan kommer intendenturen att kunna följa upp ärendet utan din inblandning.

Övriga fel

  • IT och datorservice 
  • För övriga problem till exempel inredning, skyltning, projektorer m.m. kontakta intendenturen enligt nedan

E-post: fel@polacksbacken.uu.se

Felanmälan behöver innehålla följande information

  • Husnummer.
  • Plats (ex. institution, WC, kontor).
  • Rumsnummer (finns på dörrpost).
  • Beskrivning av felet.
  • Namn och telefon eller e-mail för frågor och återrapportering.

Vid akuta problem ring

Vaktmästeriet, Johnny Karlberg: 018 - 471 5892,  070 425 0662
Godsmottagningen: 018 - 471 5899

Vem lagar vad?

Fel Akademiska hus Intendenturen
Belysning Armaturer, mörkläggningsgardiner, nödbeslysning, utomhus- och trappbelysning. Lysrör, och övriga ljuskällor inomhus.
Dörrar Dörrblad och karmar, Automatiska dörröppnare i ytterdörrar och allmänna utrymmen. Elektriska lås i ytterdörrar. Passerkontrollsystemet med kortläsare, tryckknappar. Låscylindrar och nycklar. Elektriska lås i innerdörrar. Automatiska dörröppnare i övriga dörrar.
Brandskyddsutrustning Barndlarm, brandredskap och brandsläckare.  Verksamhetens egna brandsläckare ofta CO2, kåpor och plomberingar.
P-automater Ring Q-park 0771 969001 Fel på kortläsaren för taxa 2.
Dator, IT problem Inget se IT och datorservice