Vägbeskrivning


Adresser till Polacksbacken:      

Informationsteknologiskt centrum
Lägerhyddsvägen 2
På hitta.se kan GPS koordinater till olika byggnader hämtas.

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
På hitta.se kan GPS koordinater till olika byggnader hämtas.

polackbacken

Upphittat

Om ni har förlorat något.

  • Vänd er till receptionen i Ångströmlaboratoriet och fråga om det hittats.
  • Fråga på nytt om några dagar om du inte återfått det du förlorat.
    Det kan dröja dagar innan det hittas och lämnas in till recpetionen.
  • Med jämna mellanrum lämnas allt till polisen.