Parkering

Parkeringen på Ångströmlaboratoriet

Parkeringarna inom Polacksbacken  är markerade med blått på kartan. Avgift betalas i automater i anslutning till parkeringarna enligt gällande taxa. Betalning kan även erläggas via mobilen, läs mer här. Biljetter enligt taxa 2 som köpts på Polacksbacken gäller för parkering på de  av Uppsala universitets parkeringar, som tillhör Akademiska Hus. För en karta över parkeringarna se Akademiska hus Campus information, Övriga dokument, Parkeringar. Undantag: På parkeringar som tillhör andra hyresvärdar (till exempel Staten Fastighetsverk) gäller inte biljett från Akademiska hus parkering. Kartan visar även parkeringar som förutom biljett kräver ett särskilt tillstånd för att få utnyttjas. Tillståndet kan behöriga personer få i receptionen.

Koordinater till parkeringen.

RT90: X: 6637018, Y: 1603236
WGS84: Lat N 59° 50′ 22″ Lon E 17° 38′ 47″
Decimal: 59.8397, 17.6465

Den stora parkeringen ligger på Regementsvägen 1.

Tillfälliga besökare

Det finns gästparkeringar i anslutning till huvudentrén vid Ångströmlaboratoriet. För nyttjande av gästparkering krävs en biljett som erhålls i receptionen. För att erhålla biljett krävs föranmälan av besöksmottagaren eller bekräftelse vid ankomst.

Rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade finns vid båda entréerna tlll Ångströmlaboratoriet samt vid husen 1, 2, och 6 på Informationsteknologiskt centrum.

Anställda och studenter

Giltigt passerkort ger möjlighet att köpa biljett till taxa 2. 

Skulle det inträffa något fel så att taxa 2 inte fungerar med en automat kan man utnyttja en annan automat istället.

Vid informationsteknologiskt centrum finns även en knapp att trycka på för taxa 2, för att utnyttja den behövs dock ett särskilt tillstånd. Den ersätter inte passerkortet.

Abonnemang

Det finns möjlighet att lösa periodkort (månad, halvår, helår) för parkeringen. Biljett som gäller upp till en månad kan lösas i i parkeringsautomaten. För längre tider och motorvärmarplatser kontakta parkeringsbolaget Q-park.

Tung eller skrymmande last

Intendenten kan utfärda ett "Parkeringstillstånd för servicefordon" om du skulle ha behov av att tillfälligt ställa bilen utanför markerade områden till exempel vid i och urlastning eller av annan anledning i tjänsten.

Kontakta intendenturen för mer information.

578 P-platser finns

  • 75  vid Informationsteknologiskt centrum vid husen 1, 2, 3, 5, 6.
  • 6 för gäster vid infarten till Informationsteknologiskt centrum, max 2 timmar parkering.
  • 7 för gäster vid Ångström laboratoriet 
  • 354 på norra parkeringen vid Ångströmlaboratoriet
  • 11 på östra sida Ångströmlaboratoriet
  • 125 på södra sidan Ångströmlaboratoriet