Bussparkering

 Två parkeringsplatser för buss finns i södra delen av Ångströmlaboratoriet. Kör in längs skogen.

 buss p

Parkeringsskylten

P-skylt

Det är alltid skylten vid parkeringen som gäller.