Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken

Cykel

De flesta väljer cykel för att komma till Polacksbacken.

Cykel är det snabbaste transportmedlet i Uppsala. Uppsala kommun har en karta som visar bra cykelvägar och var man kan fylla på luft.

På Polacksbacken finns gratis luft

  • mot gården på hus 2 i Informationsteknologiskt centrum
  • vid gaveln på hus 2 på Ångströmlaboratoriet.
  • på hus 1 Ångström söder om Freialaboratoriet

Det finns minst 1453 cykelställ på Ångström och 1188 på ITC vilket innebär totalt 2641 på Polacksbacken. De behövs för att cyklar inte ska hamna i vägen för eventuella utryckningsfordon.

Polacksbacken är en cykelvänlig arbetsplats

Polacksbacken har fått diplom för att vi har uppfyllt ett antal kriterier för att vara en cykelvänlig arbetsplats.

diplom 2018
Diplomet finns utanför recepitionen.

Kriterierna för 2018 års diplom finns här. 

Cykelparkering vid Ångströmlaboratoriet