Intendenturstyrelsen

Intendenturstyrelsen består av prefekter, föreståndare och chefer inom området samt studentrepresentanter. 

Intendenturstyrelsens sammansättning

Ledamöter:

 • Prefekten för institutionen för Fysik och Astronomi
 • Prefekten för Matematiska institutionen
 • Prefekten för institutionen för Kemi - Ångström
 • Prefekten för institutionen för Teknikvetenskaper
 • Prefekten för institutionen för Informationsteknologi
 • Föreståndaren för Tandemlaboratoriet
 • Föreståndaren för International Science Programme
 • 1 företrädare för Ångströmbiblioteket utses av överbibliotekarien
 • 1 företrädare för MOR-enheten, UTH-enheten och IT-avdelningen utses av universitetsdirektören
 • 1 företrädare för studenterna med suppleant, utses gemensamt av studentkårerna

Närvaro och yttranderätt

 • 1 företrädare för ansvarig nämnd, (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden)
 • 1 företrädare gemensamt för personalorganisationerna

Arbetsgrupper, protokoll och policybeslut

Intendenturstyrelsen har utsett flera arbetsgrupper för flera ändamål, fattat policybeslut på sina möten.

Se medarbetarportalen för intern information.