Kontakt

Enhet Telefon
Reception, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 3103
Nycklar och Passerkort 018 - 471 5891
Vaktmästeri 018 - 471 5892
Godsmottagning, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 5899
Växeln, Uppsala Universitet 018 - 471 0000
Intendenturens personal

Intendenturens ledning

Intendent Johnny Nilsson
Föreståndare Roland Grönroos
Biträdande föreståndare Mikael Jonsson
IT-samordnare Henrik Hedlund och Mikael Österberg
Web se Webmaster
Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Öppethållanden Polacksbacken Sommaren 2017

19 juni tid oklar: Passagesystem ej tillgängliga, passerkort kan ej lämnas ut.
21 juni 9 - 15: Passerkort kan inte lämnas ut.


Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 29 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Stängt vecka 26– 31.

IT-avdelningens reception i hus 3 på ITC området:

Ordinarie öppettider t.o.m. vecka 27, kl.08:00 – 16.30. Därefter flyttar IT-avdelningen till Segerstedhuset.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 29 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 28-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 28- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Studentservice Ångström

Vecka 25 – vecka 27                    mån-fre 10:00 -12:00.

Midsommarafton 23 juni             stängt.

Vecka 28 – vecka 30                    stängt.

Vecka 31 – vecka 33                    mån-fre 10:00-12:00.

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 27-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 25-32. Kaffe kommer att finnas tillgängligt via kortautomat.

Matbutiken:

Stängt vecka 23-34.