Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken

Mottagning av studenter

Mottagningen innebär någon vecka med glädje och prövningar för nya studenter. Det åligger alla som deltar i aktiviteterna att hysa största aktning för lokaler, inventarier och personal. För att undervisning och forskning ska kunna fortgå utan störningar måste nedanstående regler följas:

  • Du får inte skräpa ner eller förstöra något utanför eller i byggnaderna
  • Du får inte ha alkoholhaltiga drycker utanför eller i byggnaderna
  • Du får inte äta och dricka förutom på särskilt avsedda platser

Skulle ovanstående regler inte följas åligger det mottagningskommittén att ombesörja städning och återställande i ursprungligt skick genom eget arbete och ekonomisk gottgörelse med eventuell assistans av de som brutit mot reglerna.

Tänk även på

  • att inte nyttja lokalerna på Polacksbacken för övernattning. Vakt kommer att avvisa eventuella nattliga ej arbetande besökare.
  • att de som har passerkort inte får släppa in någon obehörig i lokalerna. Passerkortet kan bli indraget om så skulle ske.
  • att uppträda värdigt runt och i byggnaderna. Du är representant för studenterna på Polacksbacken där det finns många in - och utländska besökare. De tar med sig intrycken när de åker hem och universitetets och din framtid är beroende av vårt goda rykte i omvärlden. Polacksbacken finns här för din skull så vårda det väl.

Ha det så trevligt under mottagningen!
Vi önskar er alla välkomna!

Personalen vid Polacksbacken