Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Kontakt

Enhet Telefon
Reception, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 3103
Nycklar och Passerkort 018 - 471 5891
Vaktmästeri 018 - 471 5892
Godsmottagning, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 5899
Växeln, Uppsala Universitet 018 - 471 0000
Intendenturens personal

Intendenturens ledning

Intendent Johnny Nilsson
Föreståndare Roland Grönroos
Biträdande föreståndare Mikael Jonsson
IT-samordnare Henrik Hedlund och Mikael Österberg
Web se Webmaster
Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Postadress Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala                       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

Leveransadress för gods till Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1                                                   
752 37 Uppsala     

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP

Faktureringsadress

Faktureringsadress beskrivs här i medarbetarportalen

Besöksadress

Besöksadress Ångströmlaboratoriet                                                    

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Besöksadress Informationsteknologiskt centrum (ITC-området)

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 2
752 37 Uppsala

Öppethållanden Polacksbacken Sommaren 2017

19 juni tid oklar: Passagesystem ej tillgängliga, passerkort kan ej lämnas ut.
21 juni 9 - 15: Passerkort kan inte lämnas ut.


Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 29 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Stängt vecka 26– 31.

IT-avdelningens reception i hus 3 på ITC området:

Ordinarie öppettider t.o.m. vecka 27, kl.08:00 – 16.30. Därefter flyttar IT-avdelningen till Segerstedhuset.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 29 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 28-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 28- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Studentservice Ångström

Vecka 25 – vecka 27                    mån-fre 10:00 -12:00.

Midsommarafton 23 juni             stängt.

Vecka 28 – vecka 30                    stängt.

Vecka 31 – vecka 33                    mån-fre 10:00-12:00.

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 27-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 25-32. Kaffe kommer att finnas tillgängligt via kortautomat.

Matbutiken:

Stängt vecka 23-34.

Adresser till områdets enheter

Enheten för studentservice

Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för teknikvetenskaper

Matematiska institutionen

Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

IT-avdelningen

Kryo-Centrum

Polacksbackens intendentur

Tandem Laboratoriet

Teknat Samverkan

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Ångström Microstructure Laboratory

Ångströmbiblioteket