Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Reception

Receptionen vid Ångströmlaboratoriet tillhandahåller information och service för besökare, studenter och personal.

receptionen

Öppettider: 08.00 - 16.00 med avbrott för lunch som visas med en klocka på disken.
Receptionist: Kerstin Gädeke Eriksson
Telefon: 018 - 471 31 03
Fax: 018 - 471 58 93
E-post: reception@polacksbacken.uu.se

Service:

Bokningar:

Ny student eller anställd vid UU på Polacksbacken

Nyanställda och nya studenter behöver aktivera sitt användarkonto

  • Anställda får vanligtvis sin engångskod av sin arbetsgivare/institution/enhets personaladministratör i samband med anställningsförfarandet.
  • Studenter får vanligtvis sin engångskod via Studentservice på Ångström (ligger i anslutning till biblioteket på plan 1).
  • Anställda och studenter kan vid behov även hämta ut engångskod via Kort och nyckelhanteringen- alternativt Receptionen i Ångströmlaboratoriet.

Denna information kompleterar informationen om Campuskort och Användarkonto den gäller på Polacksbacken.