Branden 2007-03-04 i hus 2 på Informationsteknologiskt centrum

Bilder från branden den 4 mars 2007 i hus 2. Rummet som brandhärjades och närliggande utrymmen blev mycket sotiga. Röken spred sig i hela huset via hissschakt och ventilationsystem och det tog många månader innan allt var återställt.

Rummet som brann.

Sot på väggen.

Korridoren plan 0.
Klockan går.
Elledningar som smält.

Foto: Roland Grönroos