Utrymning av Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet är uppdelat i 2 etapper/huvudzoner: Zon 1-norra och zon 2-södra. Skiljegränsen går omedelbart norr  om hus 6 och hus 7.

I normalfallet berörs endast en av zonerna, och då kan rörelsehindrad sätta sig i säkerhet genom att ta sig till den andra zonen.

Följande uppdelning gäller för utrymningslarmet:

Larm utlöses i Larmklockor ringer i
RENRUM hus 1 zon 1, hus 3 och renrum
HUS 1 zon 1 alla byggnader zon 1
HUS 2 hus 1 zon 1 och hus 2
HUS 3 hus 1 zon 1 och hus 3
HUS 4 hus 1 zon 1 och hus 4
HUS 5 hus 1 zon 1 och hus 5
HUS 1 zon 2 alla byggnader zon 2
HUS 6 hus 1 zon 2 och hus 6
HUS 7 hus 1 zon 2 och hus 7
HUS 8 hus 1 zon 2 och hus 8

Utrymningsplanen visar ordinarie entréer med röda pilar och nödutgångar med blå pilar.

Dörrar med plastkåpa över öppningsvredet öppnas efter att kåpan slagits bort. Övriga dörrar öppnas med nödhandtag.

Återsamlingsplatser

  • Zon 1 (Hus 1 norra delen, H2, H3, H4 och H5) återsamling vid ITC infarten med undantag för personal i renrummet (MSL) som återsamlas vid gavel hus 3.
  • Zon 2 (Hus 1 södra delen, H6, H7 och H8) återsamling på södra parkeringen.