Återsamlingsplatser vid Ångströmlaboratoriet

Utrymning av Ångströmlaboratoriet