Återsamlingsplatser vid Ångströmlaboratoriet

Utrymning av Ångströmlaboratoriet

Återsamlas vid skylten

Återsamlingsskylt
Återsamlingsplats

utrymningsplan
Utrymningsplan, exempel.
Klicka för större bild