Bevakning i och kring universitetets lokaler

Uppsala universitet anlitar ett bevakningsföretag för att studenter, personal, övriga verksamma och allmänheten ska kunna vistas tryggt och säkert i våra lokaler.

Se Medarbetarportalen för ytterligare information om bevakning, akut väktarstöd, universitetets larmnummer med mera.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. 

Vid allvarlig händelse, ring
universitetets larmnummer  
018- 471 25 00.

Checklista vid krissituation