Service

Service inom Polacksbacken ges av fristående enheter med egna ansvarsområden och egen personal.

  • Intendenturen ger genom vaktmästeriet och receptionen service inom många områden såsom en möjlighet till ett bra mottagande av besökare, studenter och anställda.
  • Fastighetsdriften (värme, kyla, el, målning m.m.) ansvarar Akademiska Hus för, intendenten känner till detaljerna.
  • IT/datorservice utförs huvudsakligen på institutionsnivå.
  • Kryocentrum levererar flytande kväve och helium till såväl interna som externa kunder.
  • Lunch kan ätas i uppehålls/personal-rum eller i någon av restaurangerna.
  • Ångströmverkstad tillverkar och modifierar utrustning och bistår forskning och undervisning med sitt kunnande.
  • Ångströmbiblioteket är ett specialbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek, för astronomi, fysik, informationsteknologi, matematik, materialkemi samt teknologi.

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan