Återvinning

Sorteringsmöbler för återvinning finns i korridorer samt lunchrum. Personalen hittar mer information i medarbetarportalen under Avfallshantering / Polacksbacken

Sortera muggen rätt

pappmugg

Pappmuggar med plastlock behöver inte vara kliniskt rena för att sorteras.
Muggen: Pappersförpackningar
Locket: Plastförpackningar

Engångsmaterial där maten fastnat, ex om du köper mat i en plastbehållare där det fastnar matrester, ta en bit papper och torka ur. Det är resurseffektivare än att diska ur förpackningarna.

Tips av Anna Sandström,
Miljösamordnare Uppsala universitet

Sorteringsguide från Uppsala Kommun