Kryocentrum

Kryocentrum ligger i Freialaboratoriet vid Ångströmlaboratoriet. Man kommer direkt in till Kryocentrum via dörren utifrån. Ringklocka och telefonnummer finns vid dörren. 

Entre

Öppet för hämtning av flytande kväve: måndag - fredag, kl. 08.00 - 12.00

För beställningar och andra frågor kontakta Kryocentrum vid FREIA laboratoriet via cryo@physics.uu.se eller cryo-mobil nr +46-72 999 90 90


LN - Flytande kväve

Kvävet förvaras i flytande form i en tank utanför Freialaboratoriet. 

kvävetankar

LHe - Flytande helium

En maskin finns för produktion av flytande helium med en förvaringstank som rymmer 2 000 liter. 

kryocentrum

Kryocentrum information till personal i medarbetarportalen.