IT och datorservice

Vid intendenturområdet är datorsupporten för anställda och studenter uppdelad på institutionsnivå.

Se även
- Information om IT service till personal i MP
datasalar 

Förteckning över datoransvariga kontaktpersoner:

För gäster ges datorsupport via intendenturens datoransvariga:

Kontaktperson: Mikael Österberg

IT service vid Uppsala universitet

IT-avdelningen erbjuder en mängd IT-tjänster som serverdrift, webbhotell med mera.

Svar på de IT frågor rörande e-post, modem och uppdateringar av webbsidor får du av IT-avdelningen.

AKKA självservice - lösenord, gästkonto mm

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
IT-avdelningen
Teknat Samverkan