IT och datorservice

Vid intendenturområdet är datorsupporten för anställda och studenter uppdelad på institutionsnivå.

Se även
- Information om IT service till personal i MP
- Information om universitetsövergripande system i MP.
- Information om datasalar 

Förteckning över datoransvariga kontaktpersoner:

För gäster ges datorsupport via intendenturens datoransvariga:

Kontaktperson: Mikael Österberg

IT service vid Uppsala universitet

IT-avdelningen erbjuder en mängd IT-tjänster som serverdrift, webbhotell med mera.

Svar på de IT frågor rörande e-post, modem och uppdateringar av webbsidor får du av IT-avdelningen.

AKKA självservice - lösenord, gästkonto mm

Ny student eller anställd vid UU på Polacksbacken

Nyanställda och nya studenter behöver aktivera sitt användarkonto

  • Anställda får vanligtvis sin engångskod av sin arbetsgivare/institution/enhets personaladministratör i samband med anställningsförfarandet.
  • Studenter får vanligtvis sin engångskod via Studentservice på Ångström (ligger i anslutning till biblioteket på plan 1).
  • Anställda och studenter kan vid behov även hämta ut engångskod via Kort och nyckelhanteringen- alternativt Receptionen i Ångströmlaboratoriet.

Denna information kompleterar informationen om Campuskort och Användarkonto den gäller på Polacksbacken.