Datasalar

informationsteknologiskt centrum finns många datasalar. Information om dessa finns under följande rubriker:

Ångströmlaboratoriet har följande datasalar:

Ny student eller anställd vid UU på Polacksbacken

Nyanställda och nya studenter behöver aktivera sitt användarkonto

  • Anställda får vanligtvis sin engångskod av sin arbetsgivare/institution/enhets personaladministratör i samband med anställningsförfarandet.
  • Studenter får vanligtvis sin engångskod via Studentservice på Ångström (ligger i anslutning till biblioteket på plan 1).
  • Anställda och studenter kan vid behov även hämta ut engångskod via Kort och nyckelhanteringen- alternativt Receptionen i Ångströmlaboratoriet.

Denna information kompleterar informationen om Campuskort och Användarkonto den gäller på Polacksbacken.