Kopiering, utskrift och repro

Kopiering

Studentkopiatorerna inom Ångström och ITC är kopplade till utskriftsystemet Korint. Den lokala driften av Korint sköts av vaktmästeriet.

Inbindning och laminering på Ångström

Inbindning
Inbindning av rapporter, såsom examensarbeten och dylikt, görs vid vaktmästeriet / receptionen. Inbindningen görs med limpärmar som har genomskinlig framsida. Försättsblad till examensarbeten tillhandahålls av vaktmästeriet.

För inbindning av examensarbeten ifylles blanketten:(Bestallning_av_inbindning_av_exjobb.pdf) och lämnas tillsammans med materialet i A4-format till UTH-enhetens expedition.

För inbindning/laminering av annat material ifylles blanketten: (Bestallning_av_inbindning_laminering.pdf) och lämnas tillsammans med materialet i receptionen.

För närvarande kostar inbindning 20:-/st. Laminering kostar 15:-/st. (max A3).

Uppsala universitets grafiska service

Se information till personal under Grafisk service i medarbetarportalen

KORINT skrivare

Här finns korintskrivare i öppna och studentutrymmen på Ångströmlaboratoriet. Skrivarnas plats är markerad med x. Skrivare som kan sortera och häfta har markerats  x=. 

korint
Klicka bilden för större bild.

På Informationsteknologiskt centrum finns skrivarna här.