ITC/1406 på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 1 nära hissen på plan 4. I rummet finns 12 platser, storbilds-TV, whiteboard och OH. Bokat
idag
?

 

rum1406

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map