ITC/6143 på Informationsteknologiskt centrum

 vy_fr_angstrom

Rummet som är avsides men ändå inom Polacksbacken ligger i samma hus som Rullan. Använd ingången vid Aulan. Se kartan nedan. Bokat
idag
?

6143

Rummets ventilationen och kyla sätts på invid dörren. 

Antal platser: 16

Utrustning: Projektor

 

map

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map