Belysning

Vaktmästeriet ansvarar för och ombesörjer byte av trasiga lampor.

Korridorer och trapphus

Vissa armaturer såsom nöd- och ledbelysning matas med avbrottsfri el och hålls alltid tända. Övrig armatur tänds och släcks med strömbrytare eller genom tidsstyrning via Akademiska Hus driftsdator.

Ångströmlaboratoriet

Lärosalar

All belysning inklusive AV-panel samt uttag för OH-projektor är styrda av strömbrytaren med timerfunktion vid ingången till lokalen. Denna funktion medför att belysningen släcks automatiskt efter två timmar och om så sker måste strömbrytaren återigen tryckas in för att tända ljuset. Med den timerförsedda strömbrytaren aktiverad kan belysningen i rummet sektioneras med strömställare i AV-panelen.

Data- / terminalrum

Belysning samt eluttag på AV-panel och i golvbrunn styrs av strömbrytare med timerfunktion som är placerad vid ingången till lokalen. Styrning av belysningens uppåt- respektive nedåtriktade ljus görs med dragströmställare som finns på varje armatur.

Laboratorier

Belysning tänds och släcks med strömbrytare vid ingången till lokalen. De olika armaturerna kan justeras individuellt med dragströmställare under förutsättning att huvudströmbrytaren slagits på vid ingången. Armaturernas placering kan lätt justeras, och om så önskas var vänlig kontakta vaktmästeriet för assistans.

Kontorsrum

Belysning tänds och släcks med strömbrytare vid dörren. De olika armaturerna kan justeras individuellt (uppåt- och nedåtriktat ljus) med dragströmställare.