Laborativa lärosalar på Polacksbacken

Det finns två laborativa lärosalar på Polacksbacken 

Aktivt lärande

Här finns en film om användandet av en laborativ lärosal: http://www.rumforlarande.se/?cid=21

Boka

Välkomna att boka en sal via era schemaläggare och dela gärna med er av era erfarenheter!

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan