Tips för användning av laborativ lärosal

Aktivt lärande

Aktivt lärande innebär ett delvis nytt arbetssätt, och nedan finns länkar till fyra filmer som ger en försmak av detta:

Kontakta webmaster för att dela med dig av dina tips här.

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan