Tips för användning av laborativ lärosal

Aktivt lärande

Aktivt lärande innebär ett delvis nytt arbetssätt, och nedan finns länkar till fyra filmer som ger en försmak av detta:

Kontakta webmaster för att dela med dig av dina tips här.