Notice boards

  • The Campus Management is responsible for the common notice boards at Polacksbacken. Don´t use staple gun. Use thumbtack. The notice boards are cleared the last working day in the month by Campus Management.
  • Departments/units are responsible for notice boards within their own facilities.
  • UTN is responsible for its own notice boards at Ångström and ITC.

Please follow any rules and directives that can be found near the notice boards.

Informationsskärm

Informationsskärmen innanför huvudentrén på Ångström. 

Kontakta Mikael.Osterberg@angstrom.uu.se om du vill annonsera på informationsskärmen  senast tre dagar innan evenemanget. Hur mycket ditt anslag visas beror på hur många andra evenemang som sker samtidigt. 
Tänk på att:
- Gör ditt anslag i liggande format (Ex liggande A4)
- Använd inte så mycket text och stort typsnitt (så att det blir lättare att läsa).
- Skicka dokumentet som en bild (ex png/jpg) eller pdf.

Information i MP: Informationskärmen