Bussparkering

 Två parkeringsplatser för buss finns i södra delen av Ångströmlaboratoriet. Kör in längs skogen.

 buss p

Polacksbacken karta

Parkeringsautomat

mobil QR kod
Kilcka för instruktion

Parking meter

Den ordinarie parkeringsavgiften höjs 2018-01-08.