P-statistik

För planeringsändamål räknas ibland bilarna på Polacksbackensparkeringar, här visas resultatet.

Norr parkeringen 2013-01-25 med 256 bilar, 98 outnyttjade platser Norra parkeringen 2013-01-25 med 256 bilar, 98 outnyttjade platser varav snöhögen i övre vänstra hörnet upptar ca 20 platser. Klicka för mycket större bild.

Datum ITC hus 2 ITC hus 1, 3, 5, 6* Ång gäst Ång norra Ång östra Ång södra Summa Kommentar
2018-02-12 kl. 15.12 ? ? 2 277 ? ? nollgradigt, ur foto av Mikael Jonsson
2013-01-31 kl. 10:30 31 ? 3 279 5 57 375
76%
töväder,
% av Ångström P
2013-01-25 12:00 20 ? 1 256 4 52 333
69%
-15°,
% av Ångström P
2012-09-27 11:00 33 ? ? 339 ? 46 418
85%
Regnig dag, Ser inte något evenemang som borde påverka. Östra avstängt. Byggarbeten pågår.
% av Ångström P
2012-09-05 13:20 35 18 2 267 7 13 342
55%
Terminsstart, Södra och östra avstängt. Byggarbeten pågår.
Antal P-platser från 2012 42 33 7 354 11 80 527 Bygge av Frejalaboratoriet
452 P på Ångström
- - - - - - - - -
2012-01-26 11:30 37 15 1 192 27 52 324 Terminsstart
2011-12-08 13:30 35 ? 2 200 31 64 332
2011-12-05 14:00 30 1 206 28 75 340
Antal P-platser 42 33 7 354 53 144 633

Förutom på dessa platser ställer sig några personer vid Grindstugan det kan beräknas till ca 50 bilar.

Under 2013 byggs det på östra och södra parkeringen som tidvis har varit avstängda.

I Akademiska hus företagspark på ITC området finns 98 P-platser.
Kontrollera skyltning om särskilt tillstånd behövs innan du använder dessa platser. Var husen med dessa nummer finns framgår av den historiska kartan som finns här.

Vid husen antal P-platser
15 och 89 6 varav 4 hyrda
38 och 73 30
7 21
85 17
17, 18, 19 24


*)
Hus 1, 3 platser
Hus 3, 18 reserverade platser
Hus 5, 6 platser
Hus 6, 6 platser