Utrustning

Utrustning som bokas i TimeEdit

Klickers, ljudförstärkare och tillsats till hörslinga kan bokas via TimeEdit genom att välja Utrustningsbokning i menyn. Boka från den tid du hämtar utrustningen tills den beräknas bli återlämnad i AV-förrådet. För att få tillträde till AV-förråden inlagt på ditt passerkort måste du besöka Passerkort/nycklar i Ångströmlaboratoriet (bredvid receptionen).

Ångström, AV-förråd  rum  1012:
Klickers (Mentometrar) 3 uppsättningar: RÖD, GRÖN och SVART med 50 st mentometrar per uppsättning.
Ljudförstärkare 2 st enheter
Tillsats till hörslinga 2 st enheter
ITC, AV-förråd  rum  2029
Klickers (Mentometrar) 2 uppsättningar: BLÅ och ORANGE med 50 st mentometrar per uppsättning.           
Ljudförstärkare 1 st enhet
Tillsats till hörslinga 2 st enheter

Ljudförstärkare och hörslingor

För mer information och vid behov av handhavande hjälp, vänligen kontakta vaktmästeriet.

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Databas över forskningsinstrument

Mer än 100 instrument till exempel laser, spektrometer, analysator som finns på Ångströmlaboratoriet. Hitta det du kan ha nytta av i databasen genom att söka eller sortera kolumnerna. 

Här finns Laboratory Inventory Management System (LIMS)