Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Godshantering

Godsmottagningen på Ångströmlaboratoriet

Öppettider:

Måndag - fredag kl. 08:00-11.30 och 12.30-15:00 

Telefon: 018-471 5899
e-post: gods@polacksbacken.uu.se
Leveransadress: Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Vaktmästeriet svarar för godshanteringen vid godsmottagningen på plan K1 i Ångströmlaboratoriet.

Farligt avfall överlämnas till transportör av intendenturens kemikalieombud, se sidan om kemikalieavfall.

Utrustning för godshantering och annan service som intendenturen förfogar över är

  • Dokumentförstörare, se bild till höger.
  • Packbord
  • Palllyft
  • Pirra
  • Saxlyft  upp till 6 m höjd.
  • Truck

Leveransadress för gods till Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP


Leveransadress för gods till Informationsteknologi

Se http://www.it.uu.se/contact

Annat gods

Godshantering beskrivs på följande sidor

Vid godsmottagningen

Packbord
Packbord vid godsmottagningen.
Slå in dina försändelser här. 

papperstupp
Papperstugg. Förstör hemliga dokument.

Pirra, lyft, truck
Utrustning för att flytta och hjälpa till.