Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Godshantering

Godsmottagningen på Ångströmlaboratoriet

Öppettider:

Måndag - fredag kl. 08:00-11.30 och 12.30-15:00 

Telefon: 018-471 5899
e-post: gods@polacksbacken.uu.se
Leveransadress: Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Vaktmästeriet svarar för godshanteringen vid godsmottagningen på plan K1 i Ångströmlaboratoriet.

Farligt avfall överlämnas till transportör av intendenturens kemikalieombud, se sidan om kemikalieavfall.

Utrustning för godshantering och annan service som intendenturen förfogar över är

  • Dokumentförstörare, se bild till höger.
  • Packbord
  • Palllyft
  • Pirra
  • Saxlyft  upp till 6 m höjd.
  • Truck

Leveransadress för gods till Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1                                                   
752 37 Uppsala     

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP

Öppethållanden Polacksbacken Sommaren 2017

19 juni tid oklar: Passagesystem ej tillgängliga, passerkort kan ej lämnas ut.
21 juni 9 - 15: Passerkort kan inte lämnas ut.


Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 29 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Stängt vecka 26– 31.

IT-avdelningens reception i hus 3 på ITC området:

Ordinarie öppettider t.o.m. vecka 27, kl.08:00 – 16.30. Därefter flyttar IT-avdelningen till Segerstedhuset.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 29 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 28-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 28- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Studentservice Ångström

Vecka 25 – vecka 27                    mån-fre 10:00 -12:00.

Midsommarafton 23 juni             stängt.

Vecka 28 – vecka 30                    stängt.

Vecka 31 – vecka 33                    mån-fre 10:00-12:00.

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 27-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 25-32. Kaffe kommer att finnas tillgängligt via kortautomat.

Matbutiken:

Stängt vecka 23-34.

Annat gods

Godshantering beskrivs på följande sidor

Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen
Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen