Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Ankommande gods

Ankommande paket mottages och registreras på godsmottagningen.

Meddelande skickas från godsmottagningen via e-mail till addressaten.

Om ingen person kan identifieras som adressat, skickas meddelandet till administratör på resp. institution/avdelning.

-För att hämta paketet, tag med en utskrift av mailet (streckkoden behövs) och kom till godsmottagningen.

Godset skall hämtas snarast!

Om det inte är möjligt, ring godsmottagningen: 018 - 471 5899.

Porttelefon

 porttelefon
Porttelefonen vid godsmottagningen.

Besökande kan nå anställda med porttelefonen via anknytningnummret, de fyra sista siffrorna i telefonnummret.