Posthantering

Posthantering på Polacksbacken
Definitioner: Vi skiljer på ordinarie post och internpost. Inom Polacksbacken skiljer vi även på utgående internpost och delar in detta i: UU-internpost och POL-internpost.
Ordinarie post: Post till/från mottagare/sändare utanför Uppsala universitet som hanteras av PostNord.
Hur man bäst adresserar ordinarie post med flera tips finns beskrivna här.
UU-internpost: Internpost adresserad till mottagare utanför intendenturområde Polacksbacken. Denna hämtas på Polacksbacken av UADM dag 1 eller 2 (beroende på när försändelsen lagts i lådan för utgående internpost, före eller efter ca kl.10:00) och levereras vanligtvis mottagande campus/ intendenturområde dag 2 eller 3 och delas vanligtvis ut till mottagande institution/enhet dag 3 eller 4. Eventuella mellanliggande helgdag/ar förlänger leverans med motsvarande tid.

Adressering

  • Campus
  • Institution/Enhet (namn enligt katalog.uu.se, undvik akronymer)
  • Namn på mottagaren
POL-internpost:
  • Internpost till mottagare inom intendenturområde Polacksbacken.
  • Internpost som lagts i låda för utgående internpost innan ca kl.10:00 levereras samma dag kl 15 till mottagande institution/enhet
  • Internpost som lagts i låda för utgående internpost mellan ca kl.10:00 och kl.15:00 levereras efterföljande vardag ca.kl.10:00 till mottagande institution/enhet.

För att posten ska hanteras som POL-internpost märk försändelsen:

  • POL (för Polacksbacken)
  • Institution/enhet
  • Namn på mottagaren
Tider för intendenturens postarbete (ungefärliga tider)
09:00 Internpost som samlats in av intendenturen kl.15:00 föregående vardag sorteras som UU-internpost och POL-internpost.
09:30 PostNord levererar inkommande ordinarie post.
10:00 Intendenturen levererar ordinarie post och POL-internpost från föregående vardag EM, till institutionerna. Intendenturen samlar samtidigt in utgående internpost.
Efter rundan sorteras internposten i UU-internpost POL-internpost.
11:00 UADM levererar internpost från övriga UU till Polacksbacken. UADM hämtar samtidigt utgående UU-internpost som samlats föregående EM och på FM.
15:00 Intendenturen levererar dagens internpost från övriga UU samt POL-internpost som samlats in på FM, till institutionerna/enheterna.
Intendenturen samlar samtidigt in utgående ordinarie post och internpost.
16:00 exakt PostNord hämtar ordinarie utgående post i postrummet i hus 2 på Informationsteknologiskt centrum och därefter i postrummet i anslutning till godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet.

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan