Telefoner på Ångströmlaboratoriet

Anställdas och enheters telefonnummer

Sök i Organisation och personal (katalog.uu.se) efter telefonnummer

Mobiltelefoni

Eftersom Ångströmlaboratoriet har avskärmats från elektromagnetisk strålning kan det vara svårt att använda mobiltelefoner inomhus. Mottagningen varierar mycket mellan olika operatörer. IT-samordnare Mikael Österberg kan svara på frågor om mobiltelefoni inom Ångströmlaboratoriet.

Interntelefon

En interntelefon ansluten till universitetets växel finns vid receptionen under öppettider.

Konferenstelefon

Personal: se telefonmöten i medarbetarportalen 

Porttelefoner

Vid huvudentrén och godsmottagningen finns porttelefoner. Besökande kan via dessa nå anställda med interntelefonnummret (de 4 sista siffrorna).

porttelefon
Bilden visar porttelefonen vid huvudentren.

Universitetets teleservice 

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan