Cykel

Informationen om cyklar att låna finns i medarbetarportalen

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=40708499 

2 cyklar

Polacksbacken är en cykelvänlig arbetsplats

Polacksbacken har fått diplom för att vi har uppfyllt ett antal kriterier för att vara en cykelvänlig arbetsplats.

Diplomet finns utanför recepitionen.

Kriterierna finns här. 

Polacksbacken uppfyller alla för en stjärna samt alla utom elcykel för två stjärnor, samt 3:3 + 3:7 + 3:8 + 4:1 + 4:9

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum