Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Häggsalen

Häggsalen ligger en bra bit in i Ångströmlaboratoriet om man kommer från huvudentrén i norr. Det blir lite närmare om man går via den södra entrén.

Utrustningen i salen består av OH, dataprojektor, dokumentkamera, fasta mikrofoner, headset-mikrofon, krittavlor, whiteboard och inbyggd hörslinga.

Salen är uppkallad efter Gunnar Hägg (1903-1986) som var professor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han anses som den främste oorganiske kemisten i Sverige under 1900-talet.