Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Polhemsalen

Polhemsalen ligger på entréplan långt in i Ångströmlaboratoriet om man kommer från den norra huvudentrén, men om man väljer att gå in genom den södra entrén behöver man bara gå ett tjugotal meter.

Utrustningen i salen består av OH, dataprojektor, dokumentkamera, fasta mikrofoner, headset-mikrofon, krittavlor, whiteboard och inbyggd hörslinga.

Salen är uppkallad efter Christopher Polhem (1661-1751) som studerade vid Uppsala Universitet och sedermera blev uppfinnare och industriman.