Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Datasalar

informationsteknologiskt centrum finns många datasalar. Information om dessa finns under följande rubriker:

Ångströmlaboratoriet har följande datasalar:

Datasalar på Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Datordriftgruppen på Institutionen för informationsteknologi ansvarar för de 9 datasalarna på ITC.

Information om Datordrift på ITC:

Datasalar på Ångströmlaboratoriet

       

På Ångströmlaboratoriet finns studentdatasalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datasal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i deras sal trots att de har lektion.

Följande datasalar finns vid Ångströmlaboratoriet:

Rum Antal Innehåll
4102 20 st PC-datorer med Windows
4103 16 st PC-datorer med Windows
4104 16 st PC-datorer med Windows
6K1101 31 st PC-datorer med Windows
6K1107 33 st PC-datorer med Windows

Om du upptäcker något problem i datasalarna på Ångström, var god kontakta support@angstrom.uu.se eller besök Ted alternativt Mikael i rum 1219.

Tillgänglighet:

Datasalarna är öppna dygnet runt för behöriga användare. För att kunna logga in i datorerna behöver du ett konto hos UpUnet-S. Logga in med ditt användarnamn och Lösenord A.

För att komma in i datasalarna behöver du ett passerkort. Programstudenter på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, tekniskt basår, kandidatprogrammen i fysik och matematik får automatiskt tillträde till datasalarna på sina passerkort. Normalt sett får även studenter som läser fristående kurser vid Ångström tillträde till datasalarna. Om du inte har något passerkort, kontakta vaktmästeriet.

IT och datorservice

Vid intendenturområdet är datorsupporten för anställda och studenter uppdelad på institutionsnivå.

Se även
- Information om IT service till personal i MP
- Information om universitetsövergripande system i MP.
- Information om datasalar 

Förteckning över datoransvariga kontaktpersoner:

För gäster ges datorsupport via intendenturens datoransvariga:

Kontaktperson: Mikael Österberg