Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Mottagning av studenter

Vid inledningen av höstterminen organiserar UPPSALA TEKNOLOG- OCH NATURVETARKÅR (UTN) en mottagning av de nya studenterna. Mottagningen innebär alla möjliga aktiviteter och festligheter för att skapa kontakt och gemenskap och för att de nya studenterna ska känna sig välkomna. Planeringen av mottagningen startar under våren med att bl.a. söka de tillstånd som erfordras. Mottagningskommittéer utses som leder förberedelsearbetet och ansvarar för verksamheten. På UTN:s sidor finns uppgifter om vem som gör vad.

Studiesocialt ansvarig på Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ansvarar för samordningen av mottagningsverksamheten. Vänd er gärna dit med frågor. Han/hon nås på e-postadressen soc@utn.uu.se.

Följande regler för alla som deltar i mottagningssverksamheten har sammanställts av intendenturen.