Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Skåp på Informationsteknologiskt centrum

På Informationsteknologiskt centrum finns skåp att låna för studenter.

Skåpen finns i källaren (plan 0) i hus 1 och 2.

  • Skåpen lånas ut från september till 12 juni.
  • Lås skåpet med ett eget hänglås.
  • Töm skåpet och ta bort hänglåset senast 12 juni.
  • Skåp som är låsta efter detta datum bryts upp.
Lämna gärna en lapp med namn, e-mail och telefonnummer inne i skåpet som vi kan packa ner med eventuellt kvarglömda saker.
Skåp i hus 1 plan 0.