Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Hitta på Polacksbacken

Informationsteknologiskt centrum 
Hitta via rumsnummer:
ITC/xxxx

1. Första siffran anger husnummer: 1xxx - 6xxx
-Se karta till höger:

2. Andra siffran anger våningsplan: x0xx - x5xx
0 = källarplan.

3. De två sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xx99

Ångströmlaboratoriet
Hitta via rumsnummer:
Ång/xxxx
 

1. Första siffran anger husnummer: 1xxx - 8xxxxx
-Se karta till höger:

2. Andra siffran anger våningsplan: x1xx - x4xxxx
K1 = Övre källarplan: xK1xxx
K2 = Nedre källarplan: xK2xxx

3. De sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xxx999