Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Mellanrummet i Ångströmlaboratoriet

Mellanrummet ligger en bra bit in i huset om man kommer från huvudentrén i norr. Det blir lite kortare väg om man väljer den södra entrén. Bokat
idag
?

Rummet är utrustat med videokonferens, konferenstelefon, dataprojektor och internet. Tala med IT intendent Mikael Österberg för att ansluta till internet via kabel. Trådlöst internet via Eduroam och UpUnet finns men är inte lämpligt för videokonferenser. Vaktmästeriet hjälper till med tekniken i rummet. Information om videokonferens.

Rumsnummer: Ång/10234
Antal platser: 13 samt 7 extra stolar.

mellanrummet

telefon Konferenstelefonen har nummer
+46 (0)18 471 5881