Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Grupprum, läsplatser och uppehållsrum för studenter

Grupprummen bokas via webben.

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Uppehållsrum/studentutrymmen finns på UTH-gård/hus 73 och i källaren i hus 1 och 2. Här kan man bl.a. värma medhavd mat i någon av microvågsugnarna.

Elevskåp finns i hus 1 och 2 på plan 0. 

Dusch finns i hus 1 på plan 0.

Grupprum finns i hus 1 plan 1 norra delen samt i hus 2 mitt på.  
I korridorer finns bord och stolar utplacerade för studier och grupparbeten. På i hus 1 och 2 på plan 5 finns ytor med studieplatser i korridoren.

Ångströmlaboratoriet

Uppehållsrum
I Ångströmlaboratoriet finns uppehållsrum/studentutrymmen med tillgång till microvågsugnar, vilrum, dusch, elevskåp m.m. Uppehållsrummen finns i hus 1 på plan K1 under Häggsalen.

Elevskåpen finns på plan K1 under receptionen.  

Grupprum finns på plan 0 i hus 1, 2, 4 och 8.

Vid frågor kontakta receptionen.

Informationsteknologiskt centrum karta

Grupprum
grupprum

Grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min

Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. 

Bokningsbara lokaler

Undervisningssalar som för tillfället inte används går bra att använda av studenter för arbeten i mindre grupper tills de som bokat lokalen behöver den.