Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Utbildning

En stor del av Uppsala Universitets grundutbildning inom naturvetenskap, matematik och teknik bedrivs på Polacksbacken. Grundutbildningen ges i form av fristående kurser eller hela program. Exempel på program är civil- och högskoleingenjörsutbildningar, naturvetarprogrammet och tekniskt basår.

Mer information om utbildningarna i naturvetenskap, matematik och teknik finns på Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens utbildningssida.

Kurskanslier m.m.

Studentservice
Kurskansli Fysik
Kurskansli Informationsteknologi
Kurskansli Matematik
Kurskansli Teknikvetenskaper
Kurskansli Kemi
Studentportalen