Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Forskning

På Polacksbacken bedrivs forskning inom matematik, naturvetenskap och teknik. Följ vidstående länkar till institutioner och centrumbildningar för mer detaljerad information. Olika forskningsområden kan även sökas i Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens forskningsdatabas.

Forskarutbildning

Utbildningen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt område som också ger den forskarstuderande fördjupade ämneskunskaper, träning i kritiskt tänkande och förmåga att upptäcka forskningsbara frågeställningar.

För dig som funderar på en forskarutbildning kan det vara värt att läsa sidan Utbildning på forskarnivå från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Se även institutionernas sidor för mer information angående forskarutbildning och forskarutbildningskurser.