Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet från Kungsängsleden

På Ångströmlaboratoriet finns Institutionen för fysik och astronomi, Matematiska institutionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutet för rymdfysik - Uppsalaavdelningen, Institutionen för kemi - Ångström och en hel del annat.
En översikt av Ångströmlaboratoriets olika hus och deras nummer finns nedan.

Map

Statistik om Uppsala universitet