Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Informationsteknologiskt centrum

Området där Institutionen för informationteknologi ligger kallas sedan 2008 för Informationsteknologiskt centrum. Husen på området har numrerats av försvaret i delvis kronologisk ordning. På område finns även skrivsalen hus 5, Restaurang hus 6, UTH-gård hus 73 samt IT och inköp i hus 3.